Thursday, March 1, 2012

Монголын Түүх /Гарын авлага-сорил/ (ШУТИС)

ШУТИС-ны Нийгмийн Технологийн сургуулийн Түүх-Аялал жуулчлалын
профессорын багаас "Монголын түүх /гарын авлага-сорил/"-ыг гаргасан байна.


No comments: